Tillfällig lägesförbättring på finklippta delen av spelfältet samt i semi-ruffen. OBS! Ej handicapgrundande

Vi har nu en tillfällig lägesförbättring på den finklippta delen av banan samt i semi-ruffen. Detta gör att banan just nu inte är handicapgrundande.

Vi avser att ta bort lägesförbättringen så snart det är möjligt.