Lägesförbättring borttagen. Banan har ej varit handicapgrundande.

Från och med idag 2018-07-25 är det ingen lägesförbättring på banan.
Vi har under året haft lägesförbättring på fairway och i semi-ruffen som en
tillfällig lokal regel. Då det kommit till vår kännedom att detta innebär
att banan inte är handicapgrundande har vi nu tagit bort lägesförbättringen.
Då det inte finns någon möjlighet att rätta tillbaka alla handicapförändringar
som varit under året på banan har vi beslutat att gjorda handicapförändringar
får kvarstå.
Vi ber om ursäkt för vår felaktiga hantering.

Tävlings- och handicapkommittén