Lägesförbättring gäller tills vidare på den finklippta delen av spelfältet

Fortsatt lägesförbättring på den finklippta delen av spelfältet, ej i semiruff och ruff, därmed är det handikappgrundande.