Ordinarie tees och greener stängs för säsongen. Nu göller provisoriska tees och greener.

Ordinarie tees och greener är stängda för säsongen.

Nu gäller provisoriska tees och greener.

Matta gäller på hela spelfältet förutom vid puttning.