Slutresultat Vintergolf 2020-2021

BESTÄMMELSER           

  1. Vintergolf spelas – när vädret så tillåter – varje lördag, med start senast 09.00, under tiden mitten av oktober till och med slutet av mars följande år.
  2. Tävlingen är öppen för alla
  3. Varje tävlingsdag utgör enskild tävling men också deltävling i den tävling som går över hela perioden. Minst 5 deltagare krävs för att tävling ska få räknas som deltävling.
  4. Tävlingen spelas över 13 hål från röd tee, normalt hål 1 – 11 samt 17 – 18. Om annan bansträckning används meddelas detta på startlistan.
  5. Tävlingsform slaggolf netto. S.k. vintermattor skall – när så är bestämt – användas över hela banan även i hinder och på is. Resultatet vid varje deltävling utgör underlag för justering av slag för nästa speltillfälle. Slagjustering ska ske enligt bilaga till dessa bestämmelser. På startlistan redovisas normalt det antal slag som spelaren har vid resp. speltillfälle. Ingen spelare ska dock spela på lägre handicap än 0.
  6. Startavgifte för varje deltävling är 20 kronor. Är antalet deltagare 15 eller fler utgår tre priser (3, 2, resp. 1 lott) för varje deltävling. Är antalet deltagare under 15 utgår endast ett pris (2 lotter). Resterande del av startavgifterna ska användas till priser för den tävling som avslutar hela tävlingsperioden. Prisutdelning för varje deltävling sker snarast möjligt.
  7. Avslutningstävlingen spelas på sommargreener och med ordinarie handicap. I samband med denna tävling sker också prisutdelning för säsongens sammanlagda tävling. För att få delta i avslutningstävlingen krävs deltagande i minst fem deltävlingar.
  8. Nettoslagen vid varje deltävling utgör spelarens resultat. För att få priset i den totala vintergolfen krävs deltagande i minst 10 deltävlingar (avslutningstävlingen räknas som en deltävling). Segrare i den totala tävlingen blir den som har lägst nettosnitt för de tio bästa tävlingarna när alla deltävlingar spelats (inklusive avslutnings-tävlingen). Resultatet för avslutningstävlingen – som går över 18 hål – ska reduceras med 20 innan denna tävling förs in i den totala tävlingen. Vid lika nettosnitt vinner den spelare som har lägst handicap. I totaltävlingen ska minst de tio bästa erhålla pris.
  9. Resultatet för varje deltävling införs på startlistan av resp. spelare. Scorekorten (ett per boll räcker) insamlas efter varje deltävling. På kortet skall både brutto- och nettoslag anges. Nettosnittet hopräknas för varje vecka och redovisas tillsammans med nettosnitt för övriga deltävlingar på tablå som anslås i klubbhuset samt på hemsidan senast vid nästa tävlingsdag.
X