ISOLA – MATCHSPEL 2021

 

Vi anordnar ett matchspel som är öppet för alla spelare oavsett handicap,

dock får spelare med handicap mellan 36,1 och 54 spela på handicap 36.

Fritt val av tee gäller d v s för damer vit, gul, blå, röd eller orange, för herrar vit, gul, blå eller röd.

Nytt val kan göras vid start av varje match.

Anmälda deltagarna kommer att delas upp i två grupper efter handicap och inom dessa grupper lottas man in i grupper med minst 5 deltagare i varje där alla möter alla. Därefter går ettorna och tvåorna i grupperna vidare till  utslagningsspel.

Spelare som lottats ihop tar kontakt med varandra för överenskommelse om speltid inom den ram

som sätts av tävlingsledningen inför varje omgång.

Läs igenom nedanstående ”Regler för matchspel” så att ni vet vad som gäller.

Lottningen kommer att finnas på anslagstavlan i klubbhuset.

Matchspel Regler