ISOLA – MATCHSPELSTÄVLING 2020

           

 

Vi anordnar en matchspelstävling som är öppen för alla spelare oavsett handicap,

dock får spelare med handicap mellan 37 och 54 spela på handicap 36.

Fritt val av tee gäller d v s för damer vit, gul, blå, röd eller orange, för herrar vit, gul, blå eller röd.

Nytt val kan göras vid start av varje match.

Deltagarna kommer att lottas in i grupper med minst 3 deltagare i varje där alla möter alla. Därefter går ettorna och tvåorna i grupperna vidare till  utslagningsspel.

Spelare som lottats ihop tar kontakt med varandra för överenskommelse om speltid inom den ram

som sätts av tävlingsledningen inför varje omgång.

Anmälning till tävlingen görs till Hans Sjöbohm på tel 070-2986255

Läs igenom nedanstående ”Regler för matchspel” så att ni vet vad som gäller.

REGLER FÖR MATCHSPEL