Vintermattor gäller f.o.m. 1 november

från 1 november skall vintermattor användas vid spel på golfbanan, vintermattorna skall användas på hela spelfältet förutom green.