Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller
nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår
anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och
Svenska Golfförbundets Regelkommitté.
Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.
Flaggstången
Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om
flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske,
alternativt med en klubba.
Hålet
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.
Bunkrar
Alt. 1 Bunkerkrattor ska ej användas. Spelaren bör/ska efter att ett slag eller annan
åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.
Alt. 2 Spelaren bör/ska i möjligaste utsträckning INTE använda bunkerkrattor. Efter
att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker bör spelaren jämna ut sanden med sin
fot eller en klubba.
Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som
förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.