Se hit Datum att lägga på minnet

Årsmöte, torsdagen 22 mars kl. 19.00 Snapphaneskolans  matsal, Knislinge. Kaffe och bulle 20 kr

Städdag, lördagen 24 mars samling 8.30 (medtag gärna kratta, räfsa, handskar etc.) I restaurangen kan fika köpas

Städgolf, för ”städarna” söndagen 25 mars kl. 9.00. Fika kan köpas