Rangen är öppen

Rangen är öppen och bollautomaten på plats.
Endast utslag från mattor, vi sparar gräset några veckor.