Ordinarie greener och tees öppna

Ordinarie greener och tees är öppna, vid frost gäller vintertees och vintergreener.