Nytt datum för tidigare uppskjutet årsmöte

Årsmöte
Tisdagen 16 juni 2020 klockan 19.00
Plats: Klubbhuset
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer
Handlingar inför mötet kan begäras genom mail till kansliet 04460060@telia.com
alt. hämtas på kansliet.
Välkomna
Styrelsen