Medlemsavgifterna för 2018 beslutade

Höstmötet den 9 nov. beslutade om medlemsavgifterna för 2018.

Se under rubriken ”Medlem”.