Hög tid att sända alt. lämna in autogiroblanketterna

På senaste höstmötet togs beslut att samtliga medlemsavgifter skall betalas via autogiro.
Därför återsänd (snigelpost) alt. återlämna (greenfeelådan) 2 blanketter som medföljer fakturan.

Vid ev. frågor  kontakta Peter 070-29 21 448 eller mail:snapphanen@live.com