Medlemsavgifter 2019


OBS. 2 nya kategorier
Greenfeemedlem och Provmedlem

Senior medlem
400 kr medlemsavgift
4000 kr spelavgift

Greenfeemedlem
400 kr medlemsavgift
495 kr spelavgift
Inkl. en greenfeecheck värde 400 kr
Full greenfee erläggs vid spel
Greenfeepaket med 10 greenfeecheckar 2500 kr

Junior medlem
15- 25 år
400 kr medlemsavgift
1500 kr spelavgift

Junior 11-14 år
400 kr medlemsavgift
595 kr spelavgift

Junior 0-10 år
400 kr medlemsavgift
200 kr spelavgift

Provmedlem
1 år och 1 gång
400 kr medlemsavgift
2800 kr spelavgift
Gäller för spelare som påbörjade grönt kort föregående säsong
eller för spelare som inte varit medlem i Östra Göinge GK de senaste tre åren.

Passiv medlem
300 kr