Lägesförbättring på fairway och i semiruff gäller tills vidare

Lägesförbättring på fairway och i semiruff  gäller tills vidare