Lägesförbättring på fairway och i semiruff gäller tills vidare.

Lägesförbättring på fairway och i semiruff gäller tills vidare på grund av rådande torka.