Ingen höjning av Medlemsavgifterna för 2021

Utskick av fakturorna för Medlemsavgifter är på gång.
Beloppet skall vara klubben tillhanda senast 2021-01-31.
Gott Nytt År