Historiskt årsmöte hölls 2020-06-16

Beroende på Corona-pandemin hölls det uppskjutna årsmötet utomhus.

Ta gärna del av protokollet som efter justering finns tillgängligt på kansliet.

Styrelsen önskar alla en trevlig golf-sommar