Hålpipning och dressning v. 42

En del arbeten pågår på banan.
Vecka 42 hålpipas och dressas greenerna.
Höstgreenfee fr.o.m. 28 sep. Halv ordinarie greenfee.