Golfbilar är tills vidare ej tillåtna.

Golfbilar är tills vidare ej tillåtna på golfbanan.