Frivilliga insatser börjar måndagen den7/5 kl 8:30

Frivilliginsatser start den 7/5 8:30 och är sedan varannan måndag.

Alla är välkomna att hjälpa till med diverse arbeten på banan.