Från och med måndag den 16 november är det förbjudet att köra med golfbilar på banan