Lägesförbättring på fairway

Lägesförbättring på fairway gäller tills vidare.