F o m idag har vi ingen lägesförbättring på banan.