Drivingrangen är nu stängd.

Bollautomaten på drivingrangen är stängd, det går att slå ut egna bollar.