Ändrat öppethållande i restaurangen

Fr.o.m. den 3 sept. är restaurangen öppen följande tider:

Vardagar med cafèutbud 8-15 (kaffe, kaka, glass)

Lördagar,  söndagar och tävlingsdagar med meny 10-16