Kullaskogens strövområde, tidigare Snapphanarnas tillhåll

Sporrakulla är en kulturhistoriskt värdefull byggnad, vars äldsta delar är från sekelskiftet 1600û1700. Gårdens förste kände arrendator, Bendt Oredsen, anklagades 1659 för att gömma och utspisa snapphanar i sitt hem. Dramadokumentären Snapphanarnas krig från 2006 spelades delvis in vid Sporrakulla. Filmen Snapphanar från 1941 med Edvard Persson i huvudrollen spelades också in här.
Sporrakulla gård ligger mellan Sibbhult och Lönsboda.