Paddla kanot och mycket mer i Immeln.
Läs mer på   http://www.immelnskanotcenter.se