Gumlösa 1100-tals kyrka

Gumlösa kyrka i norra Skåne är en av de äldsta tegelkyrkorna i Norden och en av de få medeltidskyrkorna som går att exakt datera. Enligt ett stycke pergament, som återfunnits i altaret, skedde invigningen måndagen den 26 oktober 1192. Invigningen förrättades av ärkebiskop Absalon i närvaro av den blinde ärkebiskopen Erik från Nidaros, då tillfälligt landsflyktig i Lund, och biskopen i Växjö, Stenar. Vid invigningen lades också ner inte mindre än 96 reliker i altaret i små kapslar, vilket visar att det var en kyrka som Absalon tillmätte stor vikt. Strax innan hade Absalon byggt klosterkyrkan i Sorö på Själland och likheterna med Sorö är påfallande. För vissa särskilt utformade tegelstenar har man troligen använt samma gjutformar både i Sorö och i Gumlösa.

År 1904 brann Gumlösa kyrka och det uppdrogs då åt domkyrkoarkitekten Theodor Wollin att göra en plan för restaureringen och göra en tillbyggnad. Vid restaureringen fann man att kyrkvinden hade ett plant golv, vilket innebar att man fyllt ut valvbågarnas ovansida med sten och murbruk. Man har antagit att kyrkvinden har använts som uppehållsplats i ofärdstider men också utnyttjats som övernattningsplats för vandrande pilgrimer.

Av de medeltida inventarierna är dopfunten, som troligen tillkommit i samband med kyrkans invigning, den mest intressanta. För ovanlighetens skulle så är den signerad av sin skapare, stenmästaren Tove.

I en tävling år 2000 om årtusendet svenska byggnadsverk kom Gumlösa kyrka på andra plats efter Göta kanal.

http://www.formonline.se/kyrkor/Gumlosa/