Wanås slott, ”Göingarnas borg”, med anor från 1400-talet, omgiven av en vacker park. Norr om slottet ligger stora hagmarker där vidkroniga ekar och lövträdsdungar finns spridda i landskapet. Söderut finns ett större skogsområde med främst bok som vid Almaåns dalgång avbryts av hagmarker och jordbruksmark. Den stora slottsparken är öppen för allmänheten. Direkt öster om slottet ligger Svinamarken, som är ett gammalt naturskogsartat bokskogsparti med många högstubbar och kullfallna träd. Markvegationen kännetecknas av arter som skogsbingel, vitsippa, löktrav och nässlor. Skalbaggsfaunan innehåller flera hotade arter. Några hundra meter söder om slottsparken växer en av Skånes största och äldsta ekar, Snapphaneeken. Den har imponerande dimensioner med över 7 meter i omkrets vid brösthöjd. En annan sevärdhet är lind-, lönn- och almallén väster om slottet.

På Wanås möts konst, natur och historia. Här visas sedan 1987 internationell samtidskonst med inriktning på platsspecifika installationer. Wanås är beläget i Östra Göinge i Skåne och består av ett slott, ett ekologiskt jordbruk, en konsthall, en skulpturpark med en permanent samling på över 50 verk, samt en butik och ett kafé. Varje år är nordiskt och internationellt kända konstnärer inbjudan att producera konst i parken och i inomhusbyggnaderna. Besökare kommer även till Wanås för att se den historiska utställningen om Wanås och njuter av den vackra naturen.

Läs mer på www.wanas.se