Missa inte nya Svensk Golf

Prenumerera på nya Svensk Golf
Från maj 2020 slutar tidningen Svensk Golf att automatiskt skickas hem till dig som medlem i en svensk golfklubb.
Tidningen lever i allra högsta grad vidare, i en ny kostym med vässat innehåll. Just nu kan du prenumerera på nya Svensk Golf till specialpris.

Årets första tre utgåvor kommer ut som vanligt. Därefter krävs det en prenumeration.
Just nu finns ett lanseringserbjudande där du för endast 239 kronor får samtliga sex nummer av nya, förbättrade, Svensk Golf
som kommer ut från och med maj 2020.
Erbjudandet är tillgängligt för dig som är medlem i en svensk golfklubb.
För dig som tecknar prenumeration via din hemmaklubb ger vi tillbaka 40 kronor till din klubbs juniorverksamhet

Använd länken www.svenskgolf.se

Årsmötet den 19 mars är inställt

Coronaviruset ställer till det över hela världen just nu.
Styrelsen i ÖGGK anser att man bör riskminimera och
vi avlyser därför årsmötet den 19 mars.
Vi ber att få återkomma med ny tidpunkt för årsmöte så snart som möjligt,
dock inte förrän ett möte kan betraktas som riskfritt.
Under tiden fortsätter vi med golfen och klubbaktiviteter utefter vad som är praktiskt möjligt.

Knislinge den 13 mars 2020
Styrelsen för Östra Göinge GK

Nytt handicapsystem Uppdatering Digital utbildning

Länk till digital utbildning om det nya handicapsystemet: Till utbildningen »

Nytt handicapsystem 1 mars 2020 – det här gäller

Den 1 mars 2020 införs ett nytt handicapsystem i Sverige – världshandicapsystemet. De sex stora handicapsystem som funnits sedan tidigare blir nu till ett gemensamt som gäller över hela världen.

Du som golfspelare kommer att påverkas av detta på lite olika sätt. Bland annat kommer du vid övergången att få en ny exakt handicap utifrån världshandicapsystemet. Det kan vara samma, högre eller lägre än ditt nuvarande handicap. Du kommer att hitta det när du loggar in i Min Golf efter övergången den 1 mars.

Registrera dina ronder – bra som dåliga

Det nya systemet är baserat på ett snitt av de åtta bästa av dina 20 senaste ronder. Det kommer ge dig en mer rättvisande handicap som bättre speglar din aktuella spelstandard.

Men vi golfare är också delaktiga i att handicapsystemet ska bli bra. Om det ska kunna spegla din nuvarande spelstandard behöver systemet aktuell data att jobba med.

Ta därför som vana att registrera så många ronder som möjligt i Min Golf, både bra och dåliga.

Grunderna i världshandicapsystemet

  • Ett snittsystem. Din exakta handicap blir genomsnittet av de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder. Du ser din exakta handicap i Min Golf (från 1 mars 2020). 
  • Max exakt handicap blir 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen. Samma förutsättningar för alla, inkluderar alla typer av golfare. Ingen handicap ska vara ”finare” än någon annan.
  • Det blir inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt. (Dock kan vissa tävlingar vara indelade eller begränsade utifrån handicap.)
  • Två sätt att registrera. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total poängbogey-score i Min Golf.
  • Ingen förregistrering. Du behöver inte meddela eller registrera i förväg att du vill spela en handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf.
  • Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond gäller att du spelat ronden enligt reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (t ex slaggolf).
  • Sköts i Min Golf. Precis som tidigare ser och sköter du din handicap i Min Golf. Där kommer du se din exakta handicap, ronderna snittet baseras på och mycket annat.

Några av fördelarna

  • Mer rättvisande. Ett snittsystem reagerar snabbare på förändringar och speglar din aktuella spelstandard bättre än det tidigare systemet, som i mångt och mycket baserades på din allra bästa förmåga.
  • Kortare ronder. Alla golfare får registrera ronder från nio hål och uppåt. Det underlättar för dig som inte alltid vill eller har tid och möjlighet att spela 18 hål. 
  • Globalt. Din handicap blir jämförbar med spelare från hela världen. Som resande golfare kan du spela med och mot andra spelare på lika villkor oavsett land.

Tre vanliga frågor

”Vad kommer hända med min handicap vid övergången?”

Det är svårt att exakt förutse vad din nya världshandicap blir jämfört med nuvarande EGA-handicap. Den kan både bli högre, lägre eller ligga kvar på samma nivå. Spelare vars handicap är på väg upp får generellt en högre världshandicap.

Ett handicapsystem är alltid beroende av vad du matar in för data. Har du haft som vana att registrera dina ronder, både bra och dåliga, har du troligen en EGA-handicap som väl speglar din spelstandard. Det bör då inte bli så stor förändring när du får din världshandicap.

”Jag har inte 20 ronder registrerade i Min Golf, hur får jag min nya handicap?”

Din exakta handicap kommer då ändå räknas ut som ett snitt, men då baserat på färre ronder. Det finns en beräkningstabell som tar hänsyn till hur många ronder du har. Exempel: har du 9 ronder baseras snittet på dina bästa 3.

Systemet fungerar även om du inte har någon rond alls sedan 2017. Då kommer din nya världshandicap vid övergången bli samma som din nuvarande EGA-handicap.

”Varför höjdes jag efter en bra rond?”

Det här är något du troligen kommer att uppleva, som inte kunde hända i det tidigare systemet.

Anledningen är att världshandicapen är ett snittsystem som tittar på dina 20 senaste ronder. Det handlar därför inte bara om den nya ronden du just registrerat utan också ronden som ”föll bort” och blev din 21:a rond.

Om den som föll bort var ännu bättre än den som tillkom blir snittet av de åtta bästa högre, trots att du registrerat ett handicapresultat som var lägre än din exakta handicap. Därför kan du få en högre exakt handicap trots att du registrerat en bra rond.

Mer information samt svar på fler av de vanligaste frågorna hittar du hos Svenska Golfförbundet. Länk: golf.se/varldshandicapsystemet.

Där finns också en digital utbildning i handicapsystemet (från januari 2020). Den är helt gratis – logga in med ditt golf-ID och samma lösenord som du använder till Min Golf.

Handicapansvarig på klubbnivå: Hans Sjöbohm, 070-2986255, mail: hans.sjobohm@telia.com

Medlemsfakturor 2020

Före jul anländer din medlemsfaktura för 2020 i din brevlåda.

Ordföranden summerar och tänker framåt

Till alla medlemmar i Östra Göinge Golfklubb samt andra intresserade.
Golfsäsongen 2019 är över. Vintergreener och utslagsplattor är på plats för dem som gillar att spela i ur och skur. Sju veckor till jul bara och det är dags att summera 2019 samt titta framåt mot nästa säsong 2020
För några veckor sedan hörde jag några äldre medlemmar bedriva prognosverksamhet.  Ungefär så här lät det… ”Jag undrar hur det går egentligen, det måste vara svårt med ekonomin och greenerna har ju varit dåliga sa den ene och den andre fyllde på med att kommunen ju hade bestämt sig för att sälja banan och till råga på allt så leder inte IFK Kristianstad handbollsallsvenskan heller. Det känns inte bra, jag undrar om golfklubben överlever!
Jag säger som Mark Twain, efter att han varit borta några veckor med en besvärlig förkylning, ”RYKTET OM MIN DÖD ÄR BETYDLIGT ÖVERDRIVET”.
Detsamma kan jag säga om golfklubben. Den lever nu och den kommer att leva vidare säkert både 2020 och 2021 och många år efter det också. Så här ser det ut:

Ekonomin är ok. Visserligen gör vi inget strålande resultat 2019, men vi går i alla fall med en liten vinst och framför allt så har vi kontroll över ekonomin. Vi vet var vi står!
Banan har vi haft problem med under året, framför allt har greener och tees varit dåliga och kritiken som framförts har varit berättigad. Vi genomför nu ett förbättringsprogam som har planerats med vår greenkeeper Simeon Liljenberg och målet är att det ska ha skett en avsevärd standardförbättring när nästa säsong drar igång. Många jobbar hårt med detta! Dessutom har banans bevattningssystem reparerats och fått bättre åskskydd.
Vid sidan om banan har förbättringar genomförts på flera andra områden. De tre nya gäststugorna är på plats och fungerar bra. Den stora ladan bredvid puttinggreen har delvis renoverats och målats. Toaletter och duschrum i klubbhuset har fräschats upp/sanerats. Många andra smådetaljer har fixats.
Klubbens maskiner är numera väl underhållna och fungerar. Inga större investeringar har gjorts under året mer än att en begagnad greenvält köpts in; ett led i att framöver få bättre greenkvalité. Vi har även på obestämd tid ”lånat” en avancerad såmaskin av vår greenkeeper. För övrigt äger klubben numera alla maskiner som finns på banan.
Gällande kommunens försäljning av golfbanan som det skrevs om i Kristianstadsbladet i augusti, så hade journalisten hittat denna information i en lokalförsörjningsutredning från 2016. Det var alltså knappast någon rykande nyhet utan snarare gammal skåpmat. Jag har pratat med representanter för Östra Göinge Kommun och för mig verkar det som att kommunen faktiskt sätter värde på att ha en golfbana inom kommungränsen och den är kanske rentav tillsammans med Wanås en av huvudattraktionerna i kommunen. Summa summarum är mitt intryck att golfbanan inte ligger speciellt högt upp på kommunens säljlista.
Sammanfattningsvis så har 2019 fungerat bra. Medlemsintäkterna är ungefär oförändrade jämfört med tidigare. Sponsorintäkter har gått upp och greenfee ned och då ska man tänka på att dessa två inkomstkällor är kommunicerande kärl; alla sponsorer erhåller ett visst antal greenfeebiljetter, d v s fler sponsorer betyder med automatik lägre försäljning av biljetter. Reception, shop, restaurang, gröntkortutbildning och juniorträning har fungerat bra. Det är dags att blicka framåt mot 2020.

Vad händer 2020?
Med hänvisning till Mark Twain vill jag alltså först bestämt deklarera att banan öppnar som vanligt igen våren 2020. En titt i almanackan och man ser att Långfredagen infaller den 10 april. Det bör vara en bra dag för att öppna reception och restaurang och kanske för många en lämplig tid att gå säsongens första runda.
Annat:
I april förutsätter jag att höstens, vinterns och vårens arbete gett resultat och att vi har kraftigt förbättrade greenområden och tees.
Vi etablerar nu under hösten också en speciell grupp som ska jobba med driving range och övningsområdet. Det ska fejas och målas, bunkrar och green ska förbättras. Det ska bli trevligare att träna.
Vi ska också tillföra nytt blod till medlemskommittén och på det viset höja aktivitetsnivån.
En viktig händelse är kioskbytet som kommer att ske nu under vintern. Den gamla är uttjänt och ska rivas. En ny, fräsch kommer snart att vara på plats. Det blir ett lyft för gästerna och för dem som jobbar med kioskverksamheten.
Till slut vill jag tacka alla frivilliga som hjälpt till med banan och många andra, viktiga saker nu under 2019. Tack alla och så ser vi fram emot ett riktigt bra 2020!

Henry Gustavsson, Ordf.
(7/11 2019)

Höstmöte

Klubbens medlemmar kallas till Höstmöte torsdagen 7 nov kl. 19.00
i Snapphaneskolans matsal Knislinge.
Välkomna

Styrelsens förslag till Medlemsavgifter  
2019                                                 2020
Senior medlem
400 kr medlemsavgift                          400
4000 kr Spelavgift                              4400
Greenfeemedlem
400 kr medlemsavgift                          400
495 kr spelavgift                                  895
Inkl. en greenfeecheck värde 400 kr    två       
Full greenfee erläggs vid spel
Greenfeepaket med 10 greenfeecheckar 2500 kr
Junior 15- 25 år
400 kr medlemsavgift                          400
1500 kr spelavgift                              1700
Junior 11-14 år
400 kr medlemsavgift                          400
595 kr spelavgift                                  595
Junior 0-10 år
400 kr medlemsavgift                        400
200 kr spelavgift                                200
Provmedlem
1 år och 1 gång
400 kr medlemsavgift                          400
2800 kr Spelavgift                              3200  spelavgift för spelare som påbörjade grönt kort föregående säsong.
3600 spelavgift för spelare som inte varit medlem i Östra Göinge GK de senaste tre åren.
Grönt Kort medlem
995 kr medlemsavg. + 500 kr kursavgift                             1195 kr spelrätt + 700 kr kursavgift
Passiv medlem
300 kr                                                  300


Kiosken

Kiosken är stängd för säsongen. Tack alla som handlat, tack alla som bemannat.

Sponsor Golfen 2019

Årets segrare på Sponsorgolfen blev

MATS NORDSTRÖM ifrån SA VVS Service med 38 poäng, strålande spel trots att det regnade emellanåt under tävlingen.

KLUBBMÄSTARE 2019: ANTON GUSTAVSSON

Grattis Anton till klubbmästartiteln även 2019.

Topp 3:

Anton Gustavsson        71 + 73    144

Joel Fantenberg            71 + 78    149

Jimmie Malmberg         78 + 76    154

Vårens resa till El Rompido

Hej,

Välkomna ner till El Rompido våren 2020. El Rompido är mitt ” home away from home”. En fantastisk personal som tar väl hand om oss, God mat som serveras som buffé med en station som tillagar maten a la minute,  2 st  18 hålsbanor av mycket hög klass där vi har södra banan som utmanar med taktiskt spel och den norra banan som är lite längre men mer förlåtande om slagen sprids lite… Vi har tillgång till de bästa träningsområden banan erbjuder..

Välkommen till El Rompido

Peter Johansson El Rompido 7 – 14 mars 2020

Titta gärna på informationen o hör av dig. Det finns 8 platser kvar.. ( max 12 personer

MVH

Er Pro

Peter Johansson