Inlägg av Christina Persson

Medlemsavgifter på väg ut

På senaste höstmötet togs beslut att samtliga medlemsavgifter skall betalas via autogiro. Därför återsänd (snigelpost) alt. återlämna (greenfeelådan) 2 blanketter som medföljer fakturan. Vid ev. frågor  kontakta Peter 070-29 21 448 eller mail:snapphanen@live.com

Vintergreener och matta

Vintergreener gäller tills annat meddelas. Matta används på fairway och semi. Finns att låna. Väljer man att slå ut vid sidan om vinterteemattan skall egna matta användas.