Inlägg av Christian Järletoft

Juniorträning 2018 Hos oss är alla välkomna, vi verkar för ungdomarna och brinner för att de skall växa som människor och idrottsutövare. Golf är inte bara en idrott utan även en fostrande sport, där vi som klubb vill agera mentor samt språngbräda för att förbereda ungdomarna på vad som kommas skall ute i vuxenlivet. Golfen […]