Rädda din kompis HLR och Hjärtstarter

Handhavande av Hjärtstartern och HLR hjälpte ambulanssjukskötare Patrik ett flertal intresserade medlemmar att förstå.