Lägesförbättring på fairways och foregreens

Nu gäller lägesförbättring på fairways och foregreens tills vidare.