Ändrat öppethållande i restaurangen

Fr.o.m. den 3 sept. är restaurangen öppen följande tider:

Vardagar med cafèutbud 8-15 (kaffe, kaka, glass)

Lördagar,  söndagar och tävlingsdagar med meny 10-16

Lägesförbättring på fairways och foregreens

Nu gäller lägesförbättring på fairways och foregreens tills vidare.

Reducerad Medlemsavgift fr.o.m 8 aug

Ny medlem erhåller 2018 års  medlemsavgift för reducerat pris  från den 8 aug 2018.

Senior  (ord. pris 4200:-)                       Junior (ord. pris 1900:-)

Aug. 2100:-                                                950:-
Sep. 1600:-                                                700:-
Okt. 1100:-                                                 500:-
Nov.  600:-                                                 250:-
Dec.       0:-                                                    0:-

Välkommen till Östra Göinge GK