Senior Sport School på ÖGGK

En härlig förmiddag tillsammans med ”Prova på” för Seniorer.

Installation på ÖGGK

Ett lysande resultat på en problematisk uppgift.

Frivilliga insatser börjar måndagen den7/5 kl 8:30

Frivilliginsatser start den 7/5 8:30 och är sedan varannan måndag.

Alla är välkomna att hjälpa till med diverse arbeten på banan.

 

Juniorträning 2018

Hos oss är alla välkomna, vi verkar för ungdomarna och brinner för att de skall växa som människor och idrottsutövare. Golf är inte bara en idrott utan även en fostrande sport, där vi som klubb vill agera mentor samt språngbräda för att förbereda ungdomarna på vad som kommas skall ute i vuxenlivet.

Golfen skall vara en fritidssyssla där man känner gemenskap, det sociala är det viktiga och tävlandet kommer i andra hand.

Under 2018 kommer vi att ha lite samarbete med Skepparslöv och Degeberga. Det kommer att bli några gemensamma träningar där man har möjlighet att träffa nya golfkompisar!!!

 

Träningstider:

Söndagar 16:00-17:00

Onsdagar 17:00-18:00