Ordföranden har ordet

Jag vet att det diskuteras en hel del bland medlemmar, blivande medlemmar och andra om klubben och att det finns många frågor som kräver svar. Därför tänker jag kort berätta om vad som händer just nu inom klubben och hur styrelsen tänker och resonerar om nutid och framtid.
Klubbens läge allmänt.
Östra Göinge Golfklubbs ekonomiska läge är inte bra. Medlemsantalet och intäkterna har sjunkit de senaste åren och klubben har hamnat i en nedåtgående spiral. Den här processen måste stoppas och från och med nu måste spiralen istället bli uppåtgående och positiv!
Jag har själv jobbat med nuvarande styrelse sedan i november och vi har efterhand påbörjat en massa aktiviteter, små och större, och jag tror att trenden håller på att vända och bli positiv igen!!
Banan
Det är ett absolut måste att de som spelar banan 2017 tydligt kan notera att banan blivit bättre än den var 2016 och tidigare. Så kommer det också att bli! Greenkeeper (Simeon Liljenberg), arbetsledning och komplett banpersonal är redan på plats och job bar med detta.
Det viktigaste som sker just nu är att vi bygger nya utslagsplatser på Hål 9 och Hål 10 (konflikten med grannar håller på att avslutas). Hål 9 kommer att göras något mer komplext genom en del planteringar i anslutning till green och Hål 10 kommer att ändras mera radikalt; framför allt genom att utslagsplatsen flyttas fram permanent och att hålet därmed blir ett Par 4 istället för Par 5, vilket i sin tur betyder att hela banan blir Par 71 istället för Par 72.
Vidare kommer det att göras ett antal mindre, men ändå viktiga, förbättringar gällande greener, bunkrar, ytor med mark under arbete, mm.
Den allra viktigaste förändringen är ändå att banans grundläggande dragning kommer att ändras. Nya Hål nr 1 kommer att bli nuvarande Hål 14 och de två sista hålen på 18
-hålsrundan blir nuvarande Hål 12 och Hål 13. Fördelen med den här bandragningen är bl a att det blir mycket lättare för spelare att slå en hink bollar på driving range före första utslaget; en annan fördel är att 18:e green nu kommer att ligga precis vid klubbhuset och väldigt nära Hål 19.
Driving range
Förutom att driving range nu kommer att ligga precis vid Tee 1, så kommer övningsspelaren att märka förbättringar till exempel genom att alla utslagsmattor är nya och så även övningsbollarna!
Klubbhuset
En mindre renovering pågår just nu inne i klubbhuset. Det är restaurang- och serveringsdelen som piffas upp, för att ge såväl gäster som personal en fräschare miljö. Dessutom har köket totalsanerats.
Restaurang i klubbhuset
Restaurangen kommer att öppnas i påsk och den kommer att drivas i klubbens egen regi, med egen personal. Det blir en ”catering-restaurang”, vilket betyder att såväl raggmunken som räkmackan kommer att tillagas av ett restaurangbolag i närområdet. Det är också meningen att öl och vin ska kunna serveras; ansökan om serveringstillstånd är inskickad. Primär inriktning för restaurangen är att kunna servera vad golfare vill ha efter en runda på banan, det gäller både egna medlemmar och greenfeespelare.
Reception och kansli
Dessa funktioner kommer att vara bemannade ungefär som tidigare. Receptionen kommer att tillhandahålla väsentliga golfprylar till försäljning; den som har glömt bollar, peggar eller dylikt ska inte behöva åka hem igen.
Golfpro, träning och ”Grönt kort”
Klubben har för 2017 skrivit avtal med Peter Johansson, Niblick Golf, precis som tidigare år.
I dagarna går klubben ut med erbjudande om ”Grönt kort”-kurser samt träning för juniorer och generellt kommer klubben att försöka vara ambitiösare än tidigare gällande olika
träningsmöjligheter. Juniorträning kommer att prioriteras.
Kommittéerna
Klubbens kommittéer gör ofta stora insatser och många gånger i det fördolda. Vi ska vara rädda om kommittéerna och utveckla deras arbete:
  • Bankommittén ser tillsammans med greenkeeper och banpersonal till att banan är i bästa möjliga skick.
  • Marknadskommittén håller i de viktiga sponsrings- och reklamfrågorna. Målen är högt ställda för 2017; intäkterna måste öka med 20 procent och det ser ut att lyckas! Företagsgolf ska ökas jämfört med föregående år.
  • Tävlingskommittén har redan sedan några veckor tillbaka tävlingsprogrammet för 2017 klart.
  • Damkommittén jobbar med de viktiga damgolffrågorna.
  • En ny Juniorkommitté kommer att dra igång under våren och vi har kommit överens med Ola Higgins (känd hockeyprofil från Osby) att engagera sig speciellt gällande detta.
  • Mer om detta senare.
Hemsida och annat
En ny, modernare hemsida håller på att skapas och kommer att lanseras under våren. Hemsidan är klubbens viktigaste hjälpmedel för att kunna kommunicera med medlemmar,
greenfeespelare, etc. Kommunikation kommer också att ske på annat sätt, t ex via Facebook.
Greenfeespelare
Det är mycket viktigt för klubbenatt attrahera många greenfeegäster och många av åtgärdernasom beskrivs ovan riktar sig inte bara till klubbmedlemmar utan också till dessa spelare utifrån.
Som ytterligare medel för att attrahera fler greenfeespelare kommer klubben att skapagolfpaket tillsammans med olika hotell i nordöstra Skåne.
Summering
Ovan har jag försökt ge alla ni som redan är medlemmar, eller funderar på att bli medlemmar, i Östra Göinge Golfklubb ett axplock av de åtgärder och det arbete som görs just nu i klubben och som kommer att betyda att den negativa spiral som klubben befunnit sig i vänds till något positivt och som i sin tur kommer att betyda att vi kommer att spela golf under många år till på den fina golfbanan i Knislinge!
20 mars 2017 / Henry Gustavsson